I
FCSM
Accepta aquesta Llei Fonamental de la Separació de Poders?

Llei Fonamental de la Separació de Poders (LFSP)


TÍTOL I. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT.

Article I. Poder Legislatiu.

El poder legislatiu és potestat del Parlament dels PPCC. Són funcions del poder legislatiu:

Escollir al Cap de l’Executiu.
Proposar i votar lleis (legislar).
Controlar l’acció de Govern.
Aprovar el Pressupostos de l’Estat.

Procediment d’elecció del President de la Generalitat:
El PdG a part de ser-ho també ocupa el càrrec de Diputat.
El PdP (President del Parlament) tindrà l’obligació de cridar al Candidat a la Presidència de la Generalitat per a preparar el seu projecte de govern, per més tard presentar-lo davant de tot la Cambra, després d’aquesta presentació hi haurà un debat on tots els partits polítics es posicionaran a favor, en contra, o neutrals de l’elecció d’aquest candidat com a PdG; tot seguit es posarà a votació l’elecció del candidat. En cas de no obtenir el suport suficient no podrà ocupar el càrrec de President de la Generalitat, però abans de tot els diputats que votaran en contra hauran de proposar un govern alternatiu i explicaran els seus motius davant de tot l’hemicicle, es posarà a votació i aquest nou Candidat serà investit President de la Generalitat oficialment en un acte de presa de possessió al xat de ‘’La Generalitat’’ on jurarà el seu càrrec, el President/a del Parlament haurà de fer-lo jurar per la Declaració de Sobirania i aquest mateix text, la Llei Fonamental de la Separació de Poders. Després d’haver jurat el seu càrrec davant dels assistents a la presa de possessió (entre ells el President de la Generalitat en funcions) se li concedirà el seu càrrec.


Article II. Poder Executiu.

El poder executiu està format pel Govern presidit pel President de la Generalitat, que delega competències al Conseller en Cap i als seus Consellers. les seves funcions són:
Ús exclusiu del PG (Panell de Govern).
Executar les lleis aprovades.
Fer els Pressupostos de l’Estat.
Convocar referèndums vinculants.

Procediment d’elecció del Consell Executiu: El President de la Generalitat haurà de publicar un Decret de Delegació de Competències, aquest haurà d’estar publicat al Diari Oficial de la Generalitat i el document haurà d’estar ubicat en l’apartat de documents ‘’Decrets Vigents’’. El Cap de l’Executiu estarà obligat a nomenar com a mínim a un/a Conseller/a en Cap, però podrà delegar competències en altres consellers. Estarà obligat a fer una Reunió del Consell Executiu mínim dos cops a la legislatura i notificar lo parlar en un fil públic.

Article III Poder Judicial.

Les funcions dels jutges són:
Jutjar als ciutadans que hagin estat denunciats.


El Poder judicial estarà format (temporalment) per un o dos jutges que en cas de que els ciutadans infringeixin les lleis de l’Estat i siguin denunciats seran jutjats pel CJ (Consell Judicial), que estudiarà el cas amb el màxim de rigor i objectivitat possible, els que ocupin aquest càrrec no podran formar part de cap partit polític i no podran ocupar cap càrrec polític.

Debate: aquí.

¡Difunde este resultado!  
Resultado
Escrutinio
EscrutinioVotos
SI 3 60,00%
 
NO 2 40,00%
 
En Blanco1
Legitimidad: 6 votos, 0 autentificados.
Validez: OK 83,3%
Validez
Argumentos