I
FCSM
Si avui hi haguessin eleccions a qui votaries?

Aquest sondeig és fa per fer-nos una idea del recolçament popular que té cada partit i candidat.

Partits:

-CLD (Convergència Liberal-Demòcrata) candidats...Terranova i FrancescHoms
-PNV (Partit Nacionalista Valencià) candidats... Lizondo
-ECT (Esquerra Catalana de Treballadors) candidats... Sarrablanc

¡Difunde este resultado!  
Resultado
Escrutinio
EscrutinioPuntos
Terranova (CLD) 22 36,07%
 
FrancescHoms (CLD) 21 34,43%
 
Sarrablanc (ECT) 11 18,03%
 
Lizondo (PNV) 7 11,48%
 
En Blanco29
Legitimidad: 6 votos, 0 autentificados.
Validez: OK 83,3%
Validez
Argumentos